Nieuwsbrief 8 juni 2023

Open Toernooi TV Huissen
Het Huisman Sport Tennis en Padel open toernooi dat gehouden wordt op ons sportpark van zaterdag 17 juni t/m zondag 25 juni belooft een flinke happening te worden. 209 padellers hebben zich ingeschreven en 212 tennissers.

Het padel toernooi heeft het maximum aantal inschrijvingen bereikt maar voor tennis kun je je nog tot morgen aanmelden. De eerste speeldag is  zaterdag 17 juni  en de finales worden op  zondag 25 juni  gespeeld. Vrijdagavond 23 juni FEESTAVOND met DJ Kinki Sminki.

Mooi, schoon, netjes en verzorgd sportpark
Ons sportpark is het visitekaartje van de vereniging en we willen graag dat dit er top bij ligt, Er zijn nieuwe parasols, winddoeken en vlaggen, banken, stoelen en tafels moeten mooi op de plaats, vegen bij de banen etc. etc.. Daarvoor hebben we wel handjes nodig! Wil jij daar een bijdrage aan leveren en heb je daar de komende weken tijd voor meld je dan aan: secretaris@tpvhuissen.nl.

Update van de commissie die het proces van de beëindiging overeenkomst TNM heeft onderzocht
Er is actie ondernomen zodat er meer duidelijkheid komt met betrekking tot de contractering van TNM (met als doel om alsnog overeenstemming te bereiken met TNM). Allereerst dank aan de leden die zich hadden aangemeld na de oproep voor het samenstellen van een trainerscommissie tijdens de ALV. Goed om alle leden even een update te geven.

Na de eerste inventarisatie en het voeren van gesprekken hebben wij een evenwichtige Trainerscommissie (TC) kunnen samenstellen. Hierbij zijn ervaring in onderhandelen, invoelend vermogen voor beide partijen, TVH en TNM, en teamsamenstelling van doorslaggevend belang geweest. De TC bestaat uit: Corjanne Hageraats, Jurgen Aleven en Anne Fleur Wismans. Vanuit de TC zullen Corjanne en Jurgen op inhoudelijk niveau de gesprekken met TNM voeren, Anne Fleur zal als notulist de gesprekken en eventuele besluiten of afspraken vastleggen. 

Inmiddels hebben wij met de trainerscommissie gesproken om hen te informeren over de uitgangspunten. Zij zijn vanaf dat moment zelfstandig aan de slag gegaan. Wij hebben als commissie alle vertrouwen in de leden van de TC om tot een succesvolle en door alle partijen geaccepteerde overeenkomst te komen vóór 1 juli. Daarmee zit de opdracht erop en zal onze commissie worden opgeheven. Om het zuiver te houden heeft Henk-Paul besloten zijn bestuurlijke rol in goed overleg met de commissie, TC en bestuur tijdelijk op te schorten rond het onderwerp TNM. Het voorstel is dat hij zich wel gaat bezig houden met andere bestuurlijke werkzaamheden die anders blijven liggen. Is er bezwaar, dan horen we dat natuurlijk graag door gewoon een mail te sturen naar secretaris@tpvhuissen.nl .

Namens de Commissie: Monique Nijhoff-Morriën, Henk-Paul Hegeman, René Bouter.

Pinproblemen in de kantine
Door een kabelbreuk van de glasvezelkabel op de Hazekamp hebben een aantal huizen zonder internet gezeten en dat gold ook voor ons clubhuis. We hebben een noodoplossing gecreëerd  maar dat kon niet voorkomen dat er een aantal dagen niet gepind kon worden. Vraag aan de mensen die nog kassabonnen hebben open staan om deze z.s.m. te betalen.

Geen padel na 23.00 uur
Er wordt nog wel eens doorgespeeld na 23.00 uur op de padelbanen, maar dat is zeker niet de bedoeling. We willen geen overlast veroorzaken bij onze omwonenden dus graag stilte na 23.00 uur.

Jeugdclubkampioenschappen 6 t/m 9 september
Save the date, meer info volgt.

Namens het bestuur 
Albert ter Burg, voorzitter.

Nieuws Overzicht