Nieuwsbrief 31 oktober 2023

Nieuwsbrief

Nieuwe tennistrainers enthousiast gestart
Na de zomer zijn we gestart met 3 trainers. Erwin Holstein, Erik van Merwijk en Jacco Koerselman. Je kan zelf een voorkeur opgeven bij wie je wil trainen, het is wel afhankelijk van beschikbaarheid en niveau van de groepjes. Er volgen op dit moment 220 leden actief tennistraining, sommigen zelfs 2 keer per week, daarvan zijn er ca. 115 jeugdlid. Inschrijven voor tennistraining kan op elk moment via yourtennis.nl. We zijn ook nieuwe groepen gestart met volwassenen, die voor het eerst tennis gaan proberen. Dus als je iemand kent (buurman/vrouw/vrienden) die overwegen de sport (weer) op te pakken, laat hem/haar contact opnemen met Martin Bakkenes van Totaal in Tennis (martin@cvsport.nl), wij verzorgen de rackets je hoeft alleen maar te verschijnen met een goed humeur, dan regelen wij de rest.


(Foto trainer Erik van Merwijk)

De jeugdselectie die bij ons traint, wordt gesponsord door de vereniging. Voor komend seizoen zal een voorspeeldag georganiseerd worden waarbij de leraren samen met de TC (technische commissie) de nieuwe selectie zal bepalen. De TC bestaat uit Martijn Hendriks, Henk Paul Hegeman en Kees Meyberg.

Na de oproep van de KNLTB van een jaar geleden om voor te spelen en je op te geven om een tennisleraar met licentie te worden, zijn 2 leden de uitdaging aangegaan: Kees Meyberg volgt op dit moment de opleiding tennisleraar en Henk Paul Hegeman volgt de opleiding voor padelleraar.

Tenniscompetitie jeugd een succes
De tenniscompetitie jeugd is weer afgerond. De kinderen van rood en oranje hebben mooie wedstrijden gespeeld. Verder heeft TPV Huissen 4 jeugdteams groen, en 6 (!) juniorenteams die meededen aan de competitie. 

Dank aan alle jeugd, de vrijwilligers, de ouders en de tennisleraren die ervoor gezorgd hebben dat de competitie voor de jeugd succesvol was. Op 6 november om 19.30 vindt er een bijeenkomst plaats in de kantine met de jeugdcommissie. Het doel is vast te stellen welke activiteiten we voor de jeugd gaan doen het komende seizoen en wie daar als vrijwilliger aan mee wil werken. Als je interesse hebt om met een leuk team mee te helpen met het organiseren voor een activiteit voor de jeugd. Stuur even een email naar: jeugdcommissie@tvhuissen.nl en of kom even langs op 6 november.

Tennismuur: wie trekt de kar?
De persoon die de laatste jaren bezig was met de nieuwe tennismuur is daar na de zomer mee gestopt. Het ging al niet zo snel en nu staat het project helemaal stil, dat vinden wij jammer en zonde. Wie vindt het leuk en is enthousiast om dit project als projectleider op zich te nemen? De financiering van het project is reeds aanwezig, en ook is er iemand van het bestuur beschikbaar om speciaal dit project te ondersteunen. Vind je het leuk om de kar te trekken voor een nieuwe tennismuur: Stuur een email naar: jeugdcommissie@tvhuissen.nl

Vrijwilligersdag 27 januari 2024
Ieder jaar organiseert het bestuur voor alle vrijwilligers een speciale dag als dank voor alle activiteiten die de vrijwilligers hebben georganiseerd. Deze dag is nu gepland op zaterdag 27 januari 2024, vanaf 15:00 uur. Het programma bestaat uit een tennis/padel toernooi, een hapje en een drankje en een feestavond met muziek. De uitnodiging volgt maar zet het vast in je agenda. 

Uitbreiding padelbanen
We zijn al een hele tijd bezig met de realisatie van de uitbreiding van 2 padelbanen op tennisbaan 6 en daar gaat heel veel overleg en onderzoek aan vooraf. De gemeente Lingewaard, de ODRA (omgevingsdienst die zich voor de gemeente bezighoudt met het goedkeuren van vergunningen) en wij als TPV Huissen buigen zich steeds over akoestische rapporten en mogelijke maatregelen. De huidige en toekomstige overlast van geluid naar omwonenden is door een gespecialiseerd bureau in beeld gebracht en de conclusie is dat de overlast gering is en overbrugbaar door het nemen van een aantal maatregelen. Die maatregelen kunnen zijn: het aanleggen van een geluidswal/-scherm naast de tennisbanen 1 t/m 11, het maken van geluidswerende schermen naast de nieuwe padelbanen of het realiseren van nieuwe padelbanen met een overkapping met daarin geluidswerende panelen. Al die plannen worden onderzocht op haalbaarheid (ook financieel) en vervolgens besproken met de gemeente en de ODRA. Als we daar duidelijkheid over hebben (de verwachting is dit jaar nog) dan zullen we de plannen bespreken met omwonenden en er uiteindelijk in een ALV een besluit over nemen. Er staan op dit moment 160 padellers op de wachtlijst om lid te worden dus de nood is hoog. 

Rabo Clubsupport actie
Penningmeester Henk Dibbets en bestuurslid Christine van Mullem kregen uit handen van Toine Neggers (Rabobank) de cheque overhandigd van de Rabo ClubSupport actie. TPV Huissen heeft het mooie bedrag van €468,95 ontvangen voor jeugdactiviteiten! Iedereen bedankt voor het stemmen!

TPV Huissen
Onze TV Huissen heet sinds dit jaar Tennis en Padelvereniging (TPV Huissen) en ook het logo is daarop aangepast. Dit logo en de nieuwe tenaamstelling zullen de komende tijd zoveel mogelijk worden doorgevoerd.

De najaarscompetitie padel en tennis
De najaarscompetitie is net afgelopen en er hebben 25 padelteams en 27 tennisteams van TPV Huissen meegespeeld. Een gigantische organisatie en daarom willen we Gert Jan Kraaij (padel) en Rob de Haan (tennis) bedanken voor het vele werk dat zij daarvoor hebben verricht. Waardering gaat ook uit naar de competitieteams die bardiensten hebben gedraaid en natuurlijk naar al die andere barvrijwilligers. Niet altijd even makkelijk om tijdens de competities de bar te bemensen want het is vaak heel druk, sluitingstijden worden niet gehaald vanwege bijvoorbeeld uitstel van wedstrijden door regenval, leden die achter de bar lopen terwijl ze geen bardienst hebben etc. . Ten overvloede vermelden we hier nog een keer dat de barvrijwilligers het op die avonden voor het zeggen hebben en zij bepalen dus ook wanneer de bar gesloten wordt. 

Onreglementair afhangen
Wij constateren dat er nog steeds onreglementair afgehangen wordt. De regels voor het reserveren van een baan staan in het afhangreglement en baanreglement. Ondanks herhaaldelijk waarschuwen zijn er nog steeds leden die niet volgens de regels gebruik maken van de banen en daarom zijn we genoodzaakt maatregelen te nemen: Na 1 waarschuwing volgt bij een volgende overtreding nu een schorsing van een maand. Dit geldt voor de overtreder, maar dat geldt ook voor degene van wie de naam misbruikt wordt.

Laddercompetitie
De laddercompetitie is bedoeld voor alle padel en tennisleden van TV Huissen vanaf 18 jaar en van elk niveau. Je hebt hiermee de mogelijkheid om eens tegen andere leden te spelen dan dat je wellicht normaal zou doen. Deze afwisseling is niet alleen goed voor je eigen spel, het is ook nog eens erg leuk. Bij tennis worden er gemengde partijen georganiseerd waardoor in de singles de HE & DE en in de dubbels de HD, DD en GD tegen elkaar uitkomen. Uiteraard hoort er ook bij deze competitie een winnaar. Er is voor iedere categorie een leuke toepasselijke prijs uitgereikt aan de winnaars.

Tennis
HE - Jurjen Zandstra
DE - Sara Tempelman
Mix - Jan van der Harg & Karin Taal
HD - Ron Evers & Bram Vink
DD - Jorien Steenblik & Esther Coenraadts
Padel
HD - Joris Boelen & Thom Boelen
DD - Melanique van Maanen & Marianne van Zanten
Mix - Marianne van Zanten & Harrie Wickerhoff

Het bijgewerkte ladderbord hangt al in het clubhuis. De prijzen inclusief het ladderbord wordt gesponsord door www.kadoonline.nl van Martijn Veltman. Heb jij nou ook zin om leuke partijen te spelen tegen verschillende tegenstanders, inschrijven kan op elk moment en gaat heel gemakkelijk via de Clubladder applicatie. Wie weet wordt ook jij de volgende keer wel vereeuwigd op het ladderbord