Per 1 mei ledenstop voor het padellidmaatschap!

We hebben er net 2 nieuwe padelbanen bij gekregen, maar de groei van het aantal padelleden is zo snel gegaan dat we per 1 mei moeten stoppen met het inschrijven van nieuwe padelleden. Voor het eerst moeten we een wachtlijst invoeren omdat er in nog geen twee jaar tijd bijna 500 nieuwe leden bij zijn gekomen en we maar over 4 padelbanen beschikken. Gezien de landelijke ontwikkeling zal dit voorlopig nog wel zo doorgaan.

Tijdelijke oplossing tijdens de zomermaanden
Nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst voor padel en krijgen de mogelijkheid gedurende de zomermaanden juli t/m september een dalurenlidmaatschap (maandag t/m vrijdag van 7 tot 18 uur en na 22 uur en op zaterdag- en zondag van 7 tot 9 uur en van 17 tot 23 uur) te nemen voor een tarief van € 50,=. Op basis van de afmeldingen per 1 januari 2023 kom je eventueel in aanmerking voor een volwaardig lidmaatschap en bovendien krijg je de garantie op een volwaardig lidmaatschap na realisering van nieuwe padelbanen.

Inschrijving voor padelclinics is vanaf heden niet meer mogelijk
Door de enorme ledengroei en de invoering van een wachtlijst is het niet meer mogelijk om je in te schrijven voor een padelclinic zolang er geen perspectief is op nieuwe padelbanen.

Tennisbaan 6 vrijmaken voor realisering van twee nieuwe padelbanen
Om als vereniging de voorsprong in de regio te behouden, verder te kunnen groeien en daarmee meer mensen een kans te bieden te sporten, is het op basis van het huidige aantal tennisleden (800 tennisleden op 11 tennisbanen) en de geldende norm voor tennislidmaatschappen per baan, mogelijk een tennisbaan op te offeren. Het zou logisch zijn om hierbij te opteren van tennisbaan 6, de locatie sluit aan op de huidige ligging van de padelbanen en is ruim genoeg voor de realisering van 2 padelbanen. Als er één tennisbaan minder beschikbaar is dan is het misschien ook wenselijk te onderzoeken hoe de bezetting van les en vrij tennis eventueel anders in te plannen. Dit alles wordt natuurlijk met de leden tijdens de ALV in juni besproken.

Het bestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen, binnen de beschikbare ruimte op het park, de gelegenheid te bieden om te sporten en elkaar te ontmoeten!

Namens het bestuur
Albert ter Burg, voorzitter

Nieuws Overzicht