TV Huissen is vanaf 1 september 2022 rookvrij

In het Nationaal Preventieakkoord legden de sportbonden, het ministerie van VWS en NOC*NSF de ambitie vast voor een volledig rookvrije sportsector in 2025. Inmiddels zijn al meer dan 2000 verenigingen zijn rookvrij. Tijdens de afgelopen ALV is door de leden besloten dat ook ons sportpark per 1 september 2022 geheel rookvrij wordt. Hiermee biedt TV Huissen iedereen een gezonde en veilige sportomgeving. 

Waarom op weg naar rookvrij?
Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, met name voor kinderen. Door een rookvrij sportterrein voorkomen we dit en bieden we iedereen een gezonde sportomgeving. Kijk op www.rookvrijegeneratie.nl/sport voor meer informatie.

Wat verandert er?
Vanaf 1 september zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op ons sportterrein, ook rokers! We vragen rokers om buiten het sportpark en uit het zicht te roken. Dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten en aanverwante producten. De entree en plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij. Dit is even wennen. Help elkaar dan ook er aan te denken dat we als TV Huissen onze jeugd willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen geven!

Nieuws Overzicht